Verenigingsinfo

Het was tijdens het schoolcarnaval 2002 in de Residentie dat sommigen kwamen te spreken over het feit dat er al enkele jaren in Abdissenbosch geen carnavals-vereniging meer was. Het idee werd geboren om een nieuwe carnavalsvereniging op te richten. De eerste bijeenkomst werd op 30 maart 2002 gehouden. Vanuit die bijeenkomst werd een aantal personen gekozen die belast werden met “de oprichting van een carnavalsvereniging” En op 6 juni 2002 was het zover. Op die dag werd bij notaris Ummels de oprichtingsakte van carnavalsvereniging De Pänkes gepasseerd. De naam Pänkes komt voort uit de drie wijken waarop de carnavalsvereniging zich richt: Parkheide, Abdissenbosch en Namiddagsche Driessen.

 Zoals dat bij een carnavalsvereniging hoort hebben ook de Pänkes een Raad van Elf en wordt er iedere jaar in november een Prins, Prinses of Prinsenpaar geproclameerd. Dit gebeurt steeds op een groots opgezette Prinsenproclamatie in gemeenschapshuis de Residentie, het gemeenschapshuis dat dan is omgetoverd in een heuse Narrentempel. In januari organiseren de Pänkes ook de Herrenaovend en de Gala-avond. Druk bezochte evenementen waarop diverse artiesten optreden.

 De Pänkes organiseren één week vóór de Carnaval een wandeling naar Wittem. Een initiatief waaraan steeds meer mensen deelnemen.

 Naast de leden van de Raad van Elf kent de vereniging ook gewone leden en senatoren. Het aantal senatoren is beperkt tot 48 personen. Het aantal leden van de Raad van Elf en het aantal gewone leden samen is beperkt tot 44.

 De Pänkes zijn aangesloten bij het Overkoepelend Orgaan van de Waubachse Carnavalsverenigingen en levert vanuit die deelname één keer in de drie jaar de Wijkprins van Ubach over Worms. Uiteraard doen de Pänkes ieder jaar mee aan de Optocht van Waubach op carnavalszondag.

  

 

Lidmaatschap

Wie lid wilt worden bij de Pänkes kan zich aanmelden bij de secretaris.info@cvdepankes.nl

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot 31 maart. De contributie bedraagt € 7,50 per maand. In welke maand je ook lid wordt: Je bent altijd contributie  verschuldigd over het gehele verenigingsjaar waarin je lid wordt. De entree is bij alle evenementen van de vereniging gratis voor jou en je partner. Eén keer per jaar wordt een feestvond georganiseerd; de consumpties en het eten is dan ook gratis. Van de leden wordt wel een actieve bijdrage gevraagd bij het opbouwen en afbreken van de zaal in de Residentie waar de evenementen worden gehouden. Met andere woorden: Het lidmaatschap is vrijwillig , maar niet vrijblijvend. Van ieder lid wordt een zekere inzet verwacht.